Hållbarhet enligt Einstok

Samhället står inför en rad utmaningar som Einstok vill vara med och möta. Vi vill hjälpa företag att identifiera hållbara affärsmodeller som skapar lönsamhet. Vår övertygelse är att hållbara affärsmodeller är framtidens främsta konkurrensmedel. Hållbara produkter och tjänster efterfrågas i större utsträckning än någonsin. De är bättre för företagen, planeten, konsumenter- och slutligen lönsamheten.

Greenprofit

Ur utgångspunkten ”gräv där du står” började vi nysta i utmaningen att göra klimatsmarta investeringar attraktiva.  Med den ena foten i marknadsföring och den andra i IT-utveckling inom start-up bolag som bakgrund började vi att leta efter en gemensam stig.  Marknadsförare tränas i att analysera målgrupper och identifiera deras verkliga behov och efterfrågan, det vill säga driva en efterfrågan. Inom IT- branschen lär du dig att samla en stor mängd data och presentera den på ett användarvänligt sätt. Tillsammans blev detta slutprodukten Greenprofit.

Green Profit är ett företagsnätverk i Norrbotten som verkar för att synliggöra lönsamheten med klimatinvesteringar och öka omställningstakten till ett fossilfritt Sverige 2050. Sidan är ett initiativ från Einstok som ett led i vårt eget hållbarhetsarbete.